This is an example of a HTML caption with a link.

Yazım Kuralları

 BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

 Bildiri özetleri, bir sayfayı aşmayacak şekilde yazılmalıdır. Kısa ve öz, aynı zamanda çalışmanın tamamını kapsayıcı biçimde olmalıdır. Bildiri özeti hazırlanırken başlığın ardından çalışmanın amacı, tasarımı ve yöntemi, bulguları, çıkarımları ve özgün değeri açık bir şekilde ifade edilmelidir. Ayrıca, çalışmanın kısıtları ve gelecek çalışmalara ilişkin öneriler de sunulabilir. Sempozyum dili Türkçe’dir.

Sayfa boyutu

A4 boyutunda (29,7 × 21,0 cm)

Marjinler

Üst: 2,5 cm; alt: 2,5 cm; sol: 3,0 cm; sağ: 2,5 cm

Yazı Karakteri

Times New Roman

Satır aralığı

Başlık ve metin tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Başlıktan ve adresten  sonra  1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

Başlık

Ortalanmış, 12 punto, koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır.

Yazar(lar)

Ortalanmış, 12 punto, sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının altı  çizilmiş olmalıdır.

Adres(ler)

Ortalanmış, 11 punto ve italik olmalı, farklı adresler üst simgeler (a, b, ...) ile  açıkça  belirtilmelidir. Bildiriyi sunanın e-posta adresi ortalı, italik ve 10  punto  olarak yazılmalıdır.

 Ana metin

İki yana yaslı, 11 punto ve paragraflar arasında tek satır boşluk  verilmelidir. Kaynaklar metin içerisinde hiyerarşik sıraya göre sıralanmalıdır.

Tablo ve Şekiller

Tablo içerisindeki rakam veya yazılar 10 puntodan düşük olmamalıdır. Şekiller siyah-beyaz ve yüksek kalitede, metin içerisine yerleştirilmiş olmalıdır. Şekiller içerisindeki rakam veya yazılar net şekilde okunabilmelidir.

Kaynaklar

Metin içinde, üst karakter olarak ve köşeli parantez içerisinde [1], [1,2] ve/veya [1–3] şeklinde verilmelidir.

Kaynaklar, metnin dibinde 10 punto ile KAYNAKLAR alt başlığı altında aşağıdaki düzenlerde detaylandırılmalıdır;

Kitap için: Yazarın soyadı, adının baş harfi, kitabın açık adı  (italik),  sayfa  veya bölüm numarası, baskı numarası, basımevi, basım yeri,  basım yılı.
Makale için: Yazarın soyadı, adının baş harfi, derginin adı (italik),  cilt  numarası (koyu), sayfa aralığı, basım yılı.
Tez için: Yazarın soyadı, adının baş harfi, "tezin açık adı" (tırnak içerisinde),  tezin yapıldığı üniversite, tezin basıldığı yer, basım yılı.

 


BİLDİRİ TAM METİN YAZIM KURALLARI

Sayfa boyutu

A4 boyutunda (29,7 × 21,0 cm)

Marjinler

Üst: 2,5 cm; alt: 2,5 cm; sol: 3,0 cm; sağ: 2,5 cm

Yazı Karakteri

Times New Roman

Satır aralığı

Başlık ve metin tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Başlıktan ve adresten  sonra  1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

Başlık

Ortalanmış, 12 punto, koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır.

Yazar(lar)

Ortalanmış, 12 punto, sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının altı  çizilmiş olmalıdır.

Adres(ler)

Ortalanmış, 11 punto ve italik olmalı, farklı adresler üst simgeler (a, b, ...) ile  açıkça  belirtilmelidir. Bildiriyi sunanın e-posta adresi ortalı, italik ve 10  punto  olarak yazılmalıdır.

Özet ve Ana metin

Ana metinden önce özet bölümü yer almalıdır. Özet ve ana metin iki yana yaslı, 11 punto ve paragraflar arasında tek satır boşluk  verilerek yazılmalıdır..  Kaynaklar metin içerisinde hiyerarşik sıraya göre sıralanmalıdır.

Amaç

Çalışmada ulaşılmak istenenin(lerin) ne(ler) olduğu açıkça ifade edilmelidir

Tasarım ve Yöntem

Belirlenen amaç(lar)a nasıl ulaşılacağı, hangi yöntem(ler)in kullanılacağı tartışılmalıdır.

Bulgular

Elde edilen(cek) verilerin analizleri ile ulaşılan(beklenen) sonuçlar kısaca ifade edilmelidir.

Çıkarımlar ve Özgün Değer

Çalışmanın uygulamaya katkısı ile sunduğu özgün değer ortaya konmalıdır. Çalışma tamamlanmamış ise beklenen katkılar ifade edilebilir.

Çalışmanın Kısıtları

Bu bölümde çalışma sürecinde yapılamayanlar ile sınırları ifade edilmeli ve gelecek çalışmalara ilişkin öneriler sunulmalıdır. Çalışma eğer tamamlanmamış ise öngörülen kısıtlar ve gelecek çalışmalara öneriler ifade edilebilir.

Tablo ve Şekiller

Tablo içerisindeki rakam veya yazılar 10 puntodan düşük olmamalıdır. Şekiller siyah-beyaz ve yüksek kalitede, metin içerisine yerleştirilmiş olmalıdır. Şekiller içerisindeki rakam veya yazılar net şekilde okunabilmelidir.

Kaynaklar

Metin içinde, üst karakter olarak ve köşeli parantez içerisinde [1], [1,2] ve/veya [1–3] şeklinde verilmelidir.

Kaynaklar, metnin dibinde 10 punto ile KAYNAKLAR alt başlığı altında aşağıdaki düzenlerde detaylandırılmalıdır;

Kitap için: Yazarın soyadı, adının baş harfi, kitabın açık adı  (italik),  sayfa  veya bölüm numarası, baskı numarası, basımevi, basım yeri,  basım yılı.
Makale için: Yazarın soyadı, adının baş harfi, derginin adı (italik),  cilt  numarası (koyu), sayfa aralığı, basım yılı.
Tez için: Yazarın soyadı, adının baş harfi, "tezin açık adı" (tırnak içerisinde),  tezin yapıldığı üniversite, tezin basıldığı yer, basım yılı.