This is an example of a HTML caption with a link.

Çağrılı Konuşmacılar

·         Madencilik ve Çevre  

Roy Von EIJSTEIN (Hollanda-Royal Haskoning DHV)

·         Özbekistan’da Enerji ve Çevre Yaklaşımları

Ziyodullah YUSUFOV (Özbekistan -Taşkent Devlet Tekstil ve Hafif Sanayi Enstitüsü)

·         Zenica-Duboj Kantonunda Çevre Faaliyetleri ve Eko Miladi

    Adnan Lihic (Bosna –Hersek Eko Miladi Çevre Derneği)